Tilstandsanalyse/Utarbeide plan for drift og vedlikehold.