Tilstandsanalyse/utarbeide plan over drift og vedlikehold.