Studenttjenesten
Studieveiledning, karriereveiledning, tilrettelegging, try this web-site, studieverkstedet, utdanningsplaner additional info, praksis m.m.

Biblioteket
Bøker, artikler, leseplasser, veiledning, søk og skriv, referanseteknikk m.m.
Hvordan skrive oppgave

IT-tjenester
Passord, komme på nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte
til forskning og undervisning.

Servicetjenester
Servicetorg, studentvakter, postmottak, nøkler og adgangskort, transport og, treningstilbud, porno harry potter trykk og kopi.

Eiendomstjenester
Pågående prosjekter og byggeaktiviteter, miljø, avfall, parkering, adgang og sikkerhet, møbler, inventar og brukerutstyr.

Renholdstjenester
Renholdstjenester er ansvarlig for alt renhold ved høyskolen. Dette innebærer daglig renhold ved begge våre campus, og periodisk renhold.